PRIVACYVERKLARING

Winters, the Chocolate Company is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dragonder 10, 5554GM Valkenswaard
www.winterschocolate.nl
info@winterschocolate.nl
040-20 75 314

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken:

 • (Zakelijke) NAW gegevens
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens (van onze crediteuren en debiteuren)

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

NIEUWSBRIEF
Wij bieden een (digitale) nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze exposities, lezingen, workshop, projecten en overig nieuws. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wij verwerken hiervoor uw e-mailadres en, indien door u opgegeven, uw bedrijfsnaam en voor- en achternaam.

ZAKELIJKE RELATIES
Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 • om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten (bijvoorbeeld via e‐mail, uitnodigingen voor evenementen, nieuwsbrieven en andere activiteiten).

Geautomatiseerde besluitvorming

Winters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Winters tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstreken deze uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

De website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies worden door de dienst Google Analytics gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website. Dit wordt gedaan door het bedrijf Google. Lees hier meer over het privacybeleid van Google. 

De statistieken laten het bezoek- en klikgedrag op de website zien. Hiermee optimaliseren wij de informatie die op de site te zien is. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@winterschocolate.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@winterschocolate.nl